Producten

Veel hulpmiddelen vallen onder de groep orthesen en prothesen. Het grootste onderscheid tussen prothesen en orthesen kan als volgt worden omschreven: prothesen worden ingezet ter vervanging van een lichaamsdeel of functie. Orthesen dienen ter ondersteuning van een slechte werking van een nog aanwezig lichaamsdeel of -functie. Een orthese word ook wel brace genoemd.

Daarnaast zijn hulpmiddelen in de volgende categorien te verdelen: 

Maatproducten

De pro- en orthesen die door de orthopedisch instrumentmaker volledig op maat van de patiënt worden gemaakt.

 

Semi-confectie

Dit zijn pro- en orthesen die door de fabrikant in losse onderdelen worden geleverd; de orthopedisch instrumentmaker maakt met deze onderdelen de uiteindelijke orthese op maat van de consument.

 

Confectieproducten

Hieronder vallen de pro- en orthesen die als eindproduct door de fabrikant aan de orthopedisch instrumentmaker geleverd worden.