Ganganalyse

Een gangbeeldanalyse is een analyse van uw looppatroon. Om deze goed te kunnen bestuderen worden er video-opnames gemaakt van uw looppatroon. Deze beelden worden met behulp van software bekeken.

Gangbeeldanalyse wordt sinds 2012 toegepast bij Orthopedie-Techniek Heiloo. Het wordt toegepast bij zowel het aanmeten van prothesen als orthesen. Een gangbeeldanalyse wordt aangevraagd door een arts, therapeut of instrumentmaker.

Een gangbeeldanalyse kan goed het proces van lopen in beeld brengen. Door langdurig prothese- of orthesegebruik zijn veel mensen voor langere tijd aan Orthopedie-Techniek verbonden. Door middel van de videoregistratie kunnen we uw looppatroon langere tijd volgen wat bijdraagt aan het proces van ontwikkeling en evaluatie van uw pro- of orthese.