Cad Cam

Met name bij aanmeet- en correctietechnieken is veel veranderd. Cad Cam heeft zijn intrede gedaan. CAD staat voor Computer Aided Design. Met Cad Cam produceer je op een digitale manier een 3D-beeld, dat je naar een freesmachine stuurt. Die machine maakt er een schuimblokmodel van, vergelijkbaar met een gipsmodel.

De scan maakt het mogelijk om snel digitaal te bewerken en die bewerkingen zijn eventueel ook snel weer terug te draaien. Daarnaast kan er digitaal heel nauwkeurig gewerkt worden.

Cad Cam is een goed toepasbaar systeem, het vergemakkelijkt en versnelt het maatnemen. Een ander gemak ervan is het aanleggen van een elektronisch dossier. Waar je vroeger grote gipsmodellen moest bewaren, kun je met Cad Cam eenvoudig en zonder ruimtegebruik alles opslaan en bewaren.

Orthopedie-Techniek werkt nu ruim 6 jaar met CAD-Cam technieken bij prothesekokers. Sinds 2016 zijn wij ons ook gaan  richten op aanmeet- en vervaardigingstechnieken bij orthesen.