Vergoedingen 2023

Ook in 2023 heeft Orthopedie-Techniek Heiloo weer contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Als u een hulpmiddel heeft ontvangen van Orthopedie-Techniek Heiloo willen wij u graag attenderen op het volgende:

Uw verplicht eigen risico is een wettelijk vastgesteld bedrag per kalenderjaar. Onder dit eigen risico vallen ook de hulpmiddelen die uw eigendom worden. Wanneer Orthopedie-Techniek Heiloo uw hulpmiddel declareert bij uw zorgverzekeraar kan het voorkomen dat uw eigen risico nog niet geheel verbruikt is. In dit geval ontvangt u van uw zorgverzekeraar (een deel van) de rekening thuis. De kosten van uw hulpmiddel kunnen afwijken van de prijs op internet of in de winkel. Dit heeft o.a. te maken met prijzen die zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars.

 

Hulpmiddelen worden niet altijd door uw zorgverzekering vergoed. Dit kan per zorgverzekeraar en per aanvullende verzekering verschillen. Daarnaast heeft ook het e.e.a. te maken met tijdelijk of langdurig gebruik.

 

Voor meer informatie met betrekking tot uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of Orthopedie-Techniek Heiloo.

Vergoedingen 2023

U wilt graag weten of uw hulpmiddel vergoed wordt? Dan verwijzen wij u naar het "reglement hulpmiddelen" van uw zorgverzekeraar.

 VGZ, BEWUZT, ZEKUR, IZA, UNIVÉ,  UMC

CZ ,NATIONALE NEDERLANDEN, JUST CZ, CZ DIRECT,DELTA LOYD,OHRA 

ONVZ  MENZIS  ZORG EN ZEKERHEID SALLAND  

ZILVEREN KRUIS, DE FRIESLAND  ZIEZO,  PROLIFE, INTERPOLIS, FBTO 

 

Wilt u een afspraak maken,  informatie, of heeft u een andere vraag?

Gebruik hiervoor ons contactformulier.