Beleid m.b.t. het coronavirus Orthopedie-Techniek Heiloo BV 20 maart 2020

De informatie welke is verstrekt vanuit  het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is leidend.

U heeft een afspraak bij ons 
Heeft u geen klachten? Dan bent u van harte welkom.
Heeft u een klacht als: neusverkoudheid, hoesten, kortademig, keelpijn en/of koorts? Wilt u ons dan bellen? Het juiste telefoonnummer is 072-5335862 . We verzetten dan de afspraak. 

 

 

 

 

De ziekenhuizen

Heeft u vanaf maandag 16 maart een korte controleafspraak op de polikliniek samen met één van onze medewerkers? Dan hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen. Uw afspraak wordt omgezet naar een telefonische afspraak. Uw arts of zorgverlener neemt telefonisch contact met u op. Als het u betreft bent u hierover geïnformeerd, of wordt u hierover geïnformeerd. De spreekuren samen met onze medewerkers zullen voor zover mogelijk worden omgezet naar onze hoofdlocatie in Heiloo of een alternatieve locatie in uw regio waar uitsluitend volgens afspraak wordt gewerkt. Dit beleid is er op gericht om de risico’s van besmetting wat betreft de medewerkers te beperken en de artsen naar binnen gericht te laten werken. De zorginstellingen zullen door ons individueel worden getoetst op het beleid wat betreft werkbezoek.

De bezetting

De bezetting zal op onderdelen werken met twee shifts. Dit houdt in dat de administratie maar door één persoon zal worden bezet dit om de communicatie en orderverwerking operationeel te houden.Overige medewerkers, op de paskamer medewerkers na, komen niet op front-office gebieden. Deze lijn wordt doorgetrokken wat betreft de paskamer medewerkers , de frontoffice werkzaamheden zullen (met grote zorg voor de hygiëne) door onze paskamer medewerkers worden opgepakt waarbij direct contact met de medewerkers backoffice niet is toegestaan. 

Opvang klanten 

Het aantal zitplaatsen is beperkt tot 5 in  de wachtruimte bij de balie. Overige plaatsen zijn bij de ingang. Hoestende cliënten wordt verzocht bij de ingang plaats te nemen, waarna het aan de paskamer medewerker is dit af te handelen of naar huis te sturen.

Een opschaling wat betreft preventie aangaande front-office met reinigen contactvlakken (deurkrukken, stoel etc.) na ieder klantbezoek.

Opvang klanten alternatieve locatie

Op onze alternatieve locaties betreffende ziekenhuizen wordt 1 klant per halfuur afgesproken. Er zijn alternatieve locaties zijn voor NWZ locatie Alkmaar en Den Helder, RKZ Beverwijk, ZMC in Zaandam en Spaarne Gasthuis locatie Noord in Haarlem.

Belangrijk om op te volgen

* Geen handen schudden bij contacten gasten (cliënt)

* Was je handen regelmatig

* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

* Gebruik papieren zakdoekjes

* Heeft u klachten als: neusverkoudheid, hoesten, kortademig, keelpijn en/of koorts? Wilt u ons dan bellen als u een afspraak heeft?