Aanmeten noodzakelijke zorg TEK

Eerste voorziening noodzakelijke zorg Therapeutisch Elastische Kousen in de zorginstelling?

Door de uitbraak van het coronavirus is het voor onze TEK adviseurs momenteel niet meer mogelijk om patiënten te bezoeken. Hierdoor worden de mogelijkheden tot het aanmeten en leveren van compressiehulpmiddelen ernstig beperkt, wat het risico op een verslechtering van de situatie vergroot. Gelukkig hebben onze TEK adviseurs wel contact met andere zorgverleners waaronder de fysiotherapeuten van de zorginstelling waarmee we kunnen samenwerken.

Onze leverancier van therapeutisch elastische kousen (JOBST) ondersteunt deze samenwerking door middel van een aanmeetinstructie zodat u toch een compressiehulpmiddel via Orthopedie-Techniek  Heiloo BV zou kunnen bestellen voor de patiënt. 

Indien men daar gebruik van wil maken kan dit via onderstaande stappen: 

Richtlijnen/afspraken bij  aanmeten TEK noodzakelijke compressie op alternatieve aanmeetlocaties en in verpleeg/verzorgingshuizen.

Aanmeten via instructie  en digitaal maatformulier been (Jobst) www.jobstaanmeten.nl  en is alleen mogelijk voor TEK AD (tot de knie).

Aanmeten geschiedt op locatie door fysio/oedeemtherapeut die geruime ervaring heeft met TEK.

Het maatformulier met overige informatie en foto’s mailen aan mstek@otheiloo.nl t.a.v. Lieke Wester of Patricia van Bakkum. 

Onze TEK adviseur kan dan bepalen welke TEK (confectie/maatwerk, klasse en type kous) door OTH besteld wordt en zodra deze binnengekomen is worden verstuurd naar de locatie en betreffende fysio/oedeemtherapeut om te passen/af te leveren.

Vragen betreffende deze aanmeet mogelijkheid kunt u neerleggen bij de TEK adviseur Lieke Wester l.wester@otheiloo.nl met  mstek@otheiloo.nl in de cc.