Cad Cam

Met name bij aanmeet- en correctietechnieken is veel veranderd. Cad Cam heeft zijn intrede gedaan. CAD staat voor Computer Aided Design. Met Cad Cam produceer je op een digitale manier een 3D-beeld, dat je naar een freesmachine stuurt. Die machine maakt er een schuimblokmodel van, vergelijkbaar met een gipsmodel.

De scan maakt het mogelijk om snel digitaal te bewerken en die bewerkingen zijn eventueel ook snel weer terug te draaien. Dat is met gips natuurlijk moeilijker. Daarnaast kun je heel precies vastleggen wat je doet en heel precies aanpassen. Ook al meet je alles op met centimeter band, gips bewerken met een grove vijl is toch van een heel andere precisie dan elektronisch bewerken.

Cad Cam is een meetsysteem, het lost het probleem niet op. Maar het is zeker een goed toepasbaar systeem, het vergemakkelijkt het maat nemen inderdaad. Een ander gemak ervan is het aanleggen van een elektronisch dossier. Waar je vroeger grote gips modellen moest bewaren, wat in praktijk helemaal niet lukte, kun je met Cad Cam eenvoudig en zonder ruimte gebruik alles opslaan en bewaren.

Orthopedie-Techniek werkt nu ruim 5 jaar met CAD-Cam technieken bij prothesekokers. In 2016-2017 gaan we ons ook richten op aanmeet- en vervaardigingstechnieken bij orthesen.